ترتیب بر اساس:
جری ویسمن، محمدابراهیم گوهریان (مترجم)، مریم خیردست (مترجم)، فریبا عابدین نژاد (ویراستار) جری ویسمن
ناشر: نسل نو اندیش - 3 اسفند 1390
95000 ریال 80750 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
آلن بارکر، فرزاد هراتی (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) آلن بارکر
ناشر: به تدبیر - 26 آبان 1387
50000 ریال
مسعود علیزاده مسعود علیزاده
ناشر: جنگل، جاودانه - بهمن 1395
150000 ریال
ناشر: بازتاب - 2 تیر 1388
45000 ریال
پاتریک فرسیت، ایرج صفا (مترجم) پاتریک فرسیت
ناشر: انستیتو ایز ایران - 25 شهریور 1385
10000 ریال
میناسادات هاشمی پرست میناسادات هاشمی پرست
ناشر: تحفه، بشری - دی 1396
119000 ریال
جان ادموند هگای، حسن نصیری قیداری (مترجم) جان ادموند هگای
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - مهر 1394
250000 ریال
پرومودا باترا، آرش نصیرزاده (مترجم) پرومودا باترا
ناشر: زرین مهر - 28 فروردین 1385
15000 ریال
آنه رونی، فیلیپ استابز، علیرضا ابراهیمی (مترجم)، سیدمحمد ذوقی (ویراستار) آنه رونی
ناشر: پیدایش - 24 بهمن 1386
12000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
احمد عیسی خانی احمد عیسی خانی
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - بهمن 1395
50000 ریال
ناشر: مهر جالینوس - تیر 1396
200000 ریال
ناشر: مهر جالینوس - تیر 1396
200000 ریال
جالینوس کرمی جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس - تیر 1396
120000 ریال
جالینوس کرمی جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس - تیر 1396
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد