محدود کردن نتایج

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: شرکت نشر قطره - آبان 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
ناشر: شرکت نشر قطره - اسفند 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: قطره - 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
صدیقه شکوفی مقیمیان صدیقه شکوفی مقیمیان
ناشر: شرکت نشر قطره - اردیبهشت 1402
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: قطره - 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: جهان نو، ادبستان - 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
وینفرد آلدریچ، پری شهیرمفرح (مترجم) وینفرد آلدریچ
ناشر: قطره - 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
وینفرد آلدریچ، نیره یونسی (مترجم) وینفرد آلدریچ
ناشر: شرکت نشر قطره - خرداد 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
پویا میرچی پویا میرچی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
350000 ریال
مهسا ناصرزارع، مهناز سیداختیاری مهسا ناصرزارع
ناشر: کتاب وارش - اسفند 1398
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: اتحاد - اسفند 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
معصومه فارسون معصومه فارسون
ناشر: آیلار - اردیبهشت 1398
2000000 ریال 1600000 ریال
ناشر: ادبستان - مرداد 1396
3000000 ریال 1850000 ریال
منتخب اسفندیاری(صبا) منتخب اسفندیاری(صبا)
ناشر: آیلار - فروردین 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 409 مورد