ترتیب بر اساس:
رابرت هارگیت، فیلیپ آشورت، امیرحسین گلی (مترجم)، عاطفه شیروانی (مترجم)، الهه خاتمی (مترجم)، جواد کرامت (ویراستار) رابرت هارگیت
ناشر: نشر آموخته - 27 مهر 1393
600000 ریال 540000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - 10 دی 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 15 تیر 1392
800000 ریال 720000 ریال
باردی کارلا، اکرم ذاکری (مترجم) باردی کارلا
ناشر: بین المللی حافظ - 13 مرداد 1393
480000 ریال 432000 ریال
باردی کارلا باردی کارلا
ناشر: بین المللی حافظ - 11 آبان 1393
480000 ریال 432000 ریال
جینا هاست، سارا یوسفی (مترجم) جینا هاست
ناشر: آوند دانش - 26 مرداد 1395
850000 ریال 350000 ریال
امیلی نولان، مهرک ایروانلو (مترجم) امیلی نولان
ناشر: آوند دانش - 27 اسفند 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
بهاره السادات زمانی فرد بهاره السادات زمانی فرد
ناشر: در دانش - 22 دی 1386
20000 ریال 18000 ریال
منصوره تقدسی منصوره تقدسی
ناشر: بین المللی حافظ - 28 اردیبهشت 1393
420000 ریال 378000 ریال
منصوره تقدسی منصوره تقدسی
ناشر: بین المللی حافظ - 28 اردیبهشت 1393
800000 ریال 720000 ریال
باردی کارلا، فریده جهانگیری (مترجم) باردی کارلا
ناشر: بین المللی حافظ - 1 خرداد 1392
480000 ریال 432000 ریال
برنیس هرست، اکرم ذاکری (مترجم) برنیس هرست
ناشر: بین المللی حافظ - 21 آبان 1390
850000 ریال 765000 ریال
منصوره تقدسی، احسان تقدسی (طراح) منصوره تقدسی
ناشر: بین المللی حافظ - تیر 1397
160000 ریال 144000 ریال
منصوره تقدسی منصوره تقدسی
ناشر: بین المللی حافظ - 28 اردیبهشت 1393
700000 ریال 630000 ریال
آنه کاترین وبر، بهناز منصوریان (مترجم)، حسین تولایی (ویراستار) آنه کاترین وبر
ناشر: پیدایش - 24 اسفند 1387
650000 ریال 585000 ریال
نمایش 1 - 15 از 662 مورد