ترتیب بر اساس:
گروه مولفین(تهیه کننده) گروه مولفین(تهیه کننده)
ناشر: بهین نگار - مهر 1385
100000 ریال 90000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
دیویدای. بینبریج، حسین بشری (مترجم)، علیرضا شهریاری (مترجم)، پریسا منظری (مترجم) دیویدای. بینبریج
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - تیر 1400
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1397
350000 ریال
احمد ولی پور احمد ولی پور
ناشر: دیباگران تهران - اسفند 1389
126000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - خرداد 1399
1500000 ریال
علی فاضل زاده علی فاضل زاده
ناشر: پوران پژوهش - مرداد 1390
180000 ریال
لمبرت اسمیدما، ویلم فردریک ولوتمن، دیوید رای گرافت، امین علیزاده (مترجم) لمبرت اسمیدما
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - آذر 1387
250000 ریال
دیوید بین برید ج، محمد جعفری (مترجم)، آرش ملکیان (مترجم)، محمد طهمورث (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) دیوید بین برید ج
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند 1389
100000 ریال
انستیتوبین المللی اصلاح واحیااراضی، حسین فرداد (مترجم) انستیتوبین المللی اصلاح واحیااراضی
ناشر: دانش و فن - فروردین 1384
35000 ریال
محسن گودرزی (تهیه کننده)، نفیسه حق طلب (تهیه کننده) محسن گودرزی (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - اسفند 1390
100000 ریال
پیام نجفی، سیدحسن طباطبائی، نگار نورمهناد، زینب امینی (ویراستار)، محمد شایان نژاد (ویراستار) پیام نجفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - مهر 1390
120000 ریال
ناشر: دیباگران تهران - آبان 1389
49500 ریال
ناشر: دیباگران تهران - تیر 1384
26000 ریال
محسن گودرزی (تهیه کننده)، نفیسه حق طلب (تهیه کننده) محسن گودرزی (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - آذر 1386
70000 ریال
گروه مولفین (تهیه کننده) گروه مولفین (تهیه کننده)
ناشر: بهین نگار - مهر 1385
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 46 مورد