ترتیب بر اساس:
محمدکریم بیرامی، محمدحسن ادریسی (ویراستار) محمدکریم بیرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - آذر 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
حمید باصری، سیدمهدی رضاعی حمید باصری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 28 اردیبهشت 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: دانشگاهی کیان - 1397
450000 ریال 405000 ریال
امین کوره پزان دزفولی امین کوره پزان دزفولی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 مهر 1387
950000 ریال 855000 ریال
بهزاد عطایی آشتیانی، علی اصغر بهشتی بهزاد عطایی آشتیانی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 4 مرداد 1396
700000 ریال 630000 ریال
پیر ژولین، محمدرضا جعفرزاده (مترجم) پیر ژولین
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1395
225000 ریال 202500 ریال
سارا باقری، عبدالرضا کبیری سامانی سارا باقری
ناشر: ارکان دانش - 27 آبان 1398
3800000 ریال 3420000 ریال
حمیدرضا صفوی حمیدرضا صفوی
ناشر: ارکان دانش - 26 مهر 1393
2500000 ریال 2250000 ریال
گری دبلیو برونر، سعید جبلی فرد (مترجم)، حسن احمدی (مترجم) گری دبلیو برونر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 20 مهر 1392
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 7 آذر 1391
950000 ریال 855000 ریال
محمد عالم باقری، محمد سیدکاظمی محمد عالم باقری
ناشر: سیمای دانش، آذر - 26 فروردین 1393
2500000 ریال 2250000 ریال
کریستوفر کوتیتاس کریستوفر کوتیتاس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - مرداد 1395
620000 ریال 558000 ریال
احمد فهیمی فر احمد فهیمی فر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
600000 ریال 540000 ریال
محمود وفاییان محمود وفاییان
ناشر: ارکان دانش - مرداد 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
محدثه بیدآبادی، علی فرشی (مقدمه)، محمودرضا بهبهانی (زیرنظر) محدثه بیدآبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 2 مهر 1392
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 787 مورد