محدود کردن نتایج
موضوع:

ترتیب بر اساس:
ساونی، محمود دیانی (مترجم)، مجید ملکان (مترجم)، محمدحسین سالمی (ویراستار) ساونی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1394
2000000 ریال 1800000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - آبان 1391
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: صفار - مهر 1393
170000 ریال 153000 ریال
رضا حق مرام رضا حق مرام
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - فروردین 1388
2000000 ریال 1800000 ریال
محمد رضا فیضی، هیرش سیدی محمد رضا فیضی
ناشر: دانشگاه تبریز - بهمن 1390
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مرداد 1396
800000 ریال 720000 ریال
جان تریستر، بروک استافر، بهروز احمدی (مترجم) جان تریستر
ناشر: اتحاد - تیر 1390
350000 ریال
رابرت گاردنر بارتل، جعفر زعفرانی (مترجم) رابرت گاردنر بارتل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
205000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - آذر 1389
60000 ریال
جان تریستر، بروک استافر، محمدتقی حسن زاده (مترجم) جان تریستر
ناشر: یزدا - اردیبهشت 1388
38000 ریال
گلن مازون، گلن ا. مازور، سروین هنربخش (مترجم) گلن مازون
ناشر: فنی حسینیان - 1393
149000 ریال
علیرضا رضائی علیرضا رضائی
ناشر: چرتکه - شهریور 1390
44000 ریال
جواد کاظمی جواد کاظمی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - شهریور 1387
30000 ریال
بروک استافر، جان تریستر، محمدتقی حسن زاده (مترجم) بروک استافر
ناشر: یزدا - فروردین 1391
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد