ترتیب بر اساس:
سیدباقر فاطمی، یوسف رضایی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - 12 اسفند 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1400
2600000 ریال 2340000 ریال
محمود زبیری، علیرضا مجد محمود زبیری
ناشر: دانشگاه تهران - 27 دی 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
محمدرضا عاصی محمدرضا عاصی
ناشر: سیمای دانش - 1 فروردین 1393
950000 ریال 450000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 22 اردیبهشت 1393
880000 ریال 792000 ریال
باسودب باتا، سیدکاظم علوی پناه (مترجم) باسودب باتا
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 17 اسفند 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
سعید علیائی، احمد محب زاده بهابادی سعید علیائی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مهر 1397
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 15 اسفند 1395
600000 ریال 540000 ریال
محمدرضا مباشری محمدرضا مباشری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 28 آذر 1389
1000000 ریال 900000 ریال
محمدعلی بالافر محمدعلی بالافر
ناشر: آیلار - مهر 1397
600000 ریال 540000 ریال
جوزف گودمن، محمدرضا خانلری (مترجم)، فرزانه ولدخانی (مترجم)، سوسن انوری (ویراستار) جوزف گودمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 19 فروردین 1384
1000000 ریال 900000 ریال
سعید علیایی، الناز قهرمانی راد سعید علیایی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آبان 1397
300000 ریال 270000 ریال
محمود صیفوری (مترجم)، فاطمه مرادیانی (مترجم) محمود صیفوری (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دی 1397
300000 ریال 270000 ریال
علیرضا شریفی (مترجم) علیرضا شریفی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 22 اسفند 1397
250000 ریال 225000 ریال
جواد امیدوار جواد امیدوار
ناشر: صحراشرق - 4 آبان 1393
250000 ریال 225000 ریال
نمایش 1 - 15 از 306 مورد