ترتیب بر اساس:
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مرداد 1401
1530000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ریچاردیوجین وودز، رافائل گونزالس، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) ریچاردیوجین وودز
ناشر: علوم رایانه - 16 بهمن 1400
3600000 ریال
محمود زبیری، علیرضا مجد محمود زبیری
ناشر: دانشگاه تهران - 27 اسفند 1399
980000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 28 آبان 1400
600000 ریال
حسین عسکریان ابیانه حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 13 آذر 1400
950000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 8 آبان 1401
2100000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1 دی 1397
190000 ریال
روی داست، احمد جعفری (مترجم)، اصغر حاج سقطی (مترجم) روی داست
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 18 مرداد 1401
2940000 ریال
آلن اپنهایم، رونالد شیفر، محمود دیانی (مترجم) آلن اپنهایم
ناشر: نص - 29 مرداد 1398
1490000 ریال
رافائل گونزالس، ریچاردیوجین وودز، استیون ال ادینز، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) رافائل گونزالس
ناشر: علوم رایانه - 11 مهر 1399
2600000 ریال
آر.دبلیو زاپ، پیتر اسمیت، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم) آر.دبلیو زاپ
ناشر: طراح - 10 فروردین 1397
1000000 ریال
مسعود سلطانی مسعود سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران - 5 اسفند 1396
980000 ریال
ناشر: فدک ایساتیس - 27 بهمن 1400
1300000 ریال
گرهارد برخمان، نادر گلستانی داریانی (مترجم) گرهارد برخمان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 21 آذر 1394
500000 ریال
ناشر: فدک ایساتیس - 21 دی 1397
1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 6,315 مورد