ترتیب بر اساس:
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 08 مرداد، 1391
340000 ریال 306000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - بهمن، 1394
175000 ریال 157500 ریال
ناشر: طلایه - تیر، 1395
130000 ریال 117000 ریال
آن مک نیل، مریم السادات موسوی (مترجم) آن مک نیل
ناشر: معیار اندیشه - 20 فروردین، 1390
55000 ریال 41250 ریال
هری بنیامین، فاطمه شاداب (مترجم) هری بنیامین
ناشر: ققنوس - 04 خرداد، 1390
25000 ریال 22500 ریال
حسن اسدی حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
100000 ریال 90000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - دی، 1394
150000 ریال 135000 ریال
لیزته شل، اصغر اندرودی (مترجم) لیزته شل
ناشر: دایره - 1389
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: مهرسا - شهریور، 1395
130000 ریال 97500 ریال
لیلا ساداتی، احسان گلچینی، بیژن خراسانی (زیرنظر) لیلا ساداتی
ناشر: جامعه نگر - 11 آذر، 1391
149000 ریال 134100 ریال
لیلا ساداتی (تدوین)، احسان گلچینی (تدوین)، اشرف دهقان (زیرنظر) لیلا ساداتی (تدوین)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 06 آبان، 1391
119000 ریال 107100 ریال
معصومه صیدی معصومه صیدی
ناشر: جامعه نگر - 25 اسفند، 1393
89000 ریال 80100 ریال
لیلا ساداتی، احسان گلچینی، محسن عمادالدین (زیرنظر) لیلا ساداتی
ناشر: جامعه نگر - 27 دی، 1391
149000 ریال 134100 ریال
لیلا ساداتی، احسان گلچینی لیلا ساداتی
ناشر: جامعه نگر - خرداد، 1395
245000 ریال 220500 ریال
ناشر: در دانش بهمن - 18 بهمن، 1393
106000 ریال 79500 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,407 مورد