ترتیب بر اساس:
ناشر: اردیبهشت - تیر 1393
70000 ریال 63000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
علیرضا منجمی علیرضا منجمی
ناشر: آزاد مهر، سلیس - آذر 1392
45000 ریال 40500 ریال
ویلیام ای. برگر، سارا کاظمی منش (مترجم) ویلیام ای. برگر
ناشر: آوند دانش - آذر 1398
450000 ریال 382500 ریال
حسن اوحدی نیا، آتوسا اوحدی نیا، سینا اوحدی نیا حسن اوحدی نیا
ناشر: علم و قلم - فروردین 1385
400000 ریال 360000 ریال
ساویتا شارما، عطاءالله محمدی (مترجم) ساویتا شارما
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - خرداد 1395
200000 ریال
احمد محمود آبادی احمد محمود آبادی
ناشر: کردگاری - اسفند 1390
50000 ریال
مگی پانل، محمد نخعی (مترجم) مگی پانل
ناشر: شهرآب، آینده سازان - اسفند 1398
490000 ریال
میچل هول، محبوبه سعدی (مترجم) میچل هول
ناشر: سروش هدایت - اسفند 1385
13000 ریال
احمد محمودآبادی احمد محمودآبادی
ناشر: کردگاری - اردیبهشت 1388
95000 ریال
رابرت دیویس، فرهاد همت خواه (مترجم) رابرت دیویس
ناشر: عصر کتاب - مهر 1390
49000 ریال
مایکل آدلر، فرهاد همت خواه (مترجم) مایکل آدلر
ناشر: عصر کتاب - شهریور 1387
49000 ریال
محمدرضا آشتیانی (به اهتمام)، علیرضا شوقیان (به اهتمام) محمدرضا آشتیانی (به اهتمام)
ناشر: رسانه تخصصی - اردیبهشت 1386
30000 ریال
محمدرضا دژکام، سارا دژکام (ویراستار) محمدرضا دژکام
ناشر: دژ - مهر 1387
33500 ریال
سیدموید علویان، سیداصغر ساداتیان سیدموید علویان
ناشر: ما و شما - بهمن 1388
60000 ریال
مری بورل مری بورل
ناشر: معیار علم - خرداد 1394
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 198 مورد