ترتیب بر اساس:
عبدالمحمد کجباف زاده، فرهاد حسین پناه، ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی، محسن پرویز، محمود شفیع زاده، شیرین قاضی زاده، پرویز قره خانی، فاطمه لالوها، سیما نوحی عبدالمحمد کجباف زاده
ناشر: ما و شما - 30 بهمن 1391
750000 ریال 637500 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
عبدالمحمد کجباف زاده، فرهاد حسین پناه، شهریار هاشم زاده، ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی، محسن پرویز، محمود شفیع زاده، سیما نوحی، سیداصغر ساداتیان عبدالمحمد کجباف زاده
ناشر: ما و شما - 30 بهمن 1391
750000 ریال 637500 ریال
دیوید کرک، فرهاد همت خواه (مترجم) دیوید کرک
ناشر: عصر کتاب - 24 مهر 1390
90000 ریال 81000 ریال
صمصام صانعی صمصام صانعی
ناشر: حافظ نوین - 13 اسفند 1397
600000 ریال 160000 ریال
محسن پرویز، شهریار غریب زاده، رضا افشار، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، محمد شریف یزدی، محمدرضا صفری نژاد، رقیه سوزان ثانوی، منصور کشاورز محسن پرویز
ناشر: ما و شما - 29 آذر 1389
400000 ریال 340000 ریال
علیرضا منجمی علیرضا منجمی
ناشر: آزاد مهر - 16 آذر 1392
70000 ریال 45000 ریال
ساندرا سالمانز ساندرا سالمانز
ناشر: ققنوس - آبان 1394
90000 ریال 76500 ریال
اکرم مرادی تهرانی(گردآورنده) اکرم مرادی تهرانی(گردآورنده)
ناشر: پادینا - 2 مهر 1399
350000 ریال 315000 ریال
بی.کی سینگ، احمد ریاسی (مترجم) بی.کی سینگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - مرداد 1394
450000 ریال 405000 ریال
بیژن امینی، سمیه مشایخ (مترجم) بیژن امینی
ناشر: صابرین - شهریور 1397
330000 ریال 280500 ریال
ناشر: عمیدی - مرداد 1395
600000 ریال 540000 ریال
هلن سینگر کاپلان، نیسان گاهان (مترجم) هلن سینگر کاپلان
ناشر: رشد - 10 خرداد 1393
200000 ریال
ناشر: جامعه نگر - 11 اردیبهشت 1398
299000 ریال
شایسته جهانفر شایسته جهانفر
ناشر: جامعه نگر، بیژه - 4 اسفند 1398
349000 ریال
نمایش 1 - 15 از 700 مورد