ترتیب بر اساس:
فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی فرامرز گودرزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 فروردین 1400
1060000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
عباس گنجعلی - جعفر نوری - فروغ حیدری عباس گنجعلی - جعفر نوری - فروغ حیدری
62000 ریال
معصومه تهرانی، سوانا دانغیان معصومه تهرانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - تیر 1396
100000 ریال
محمدحسین باقیانی مقدم، محمدحسن احرام پوش محمدحسین باقیانی مقدم
ناشر: آثار سبحان، یاررس - 1399
449000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 1 بهمن 1387
199000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - بهمن 1394
550000 ریال
ناشر: ارجمند - تیر 1394
450000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 17 اسفند 1392
120000 ریال
فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی، آفاق عابدینی (ویراستار) فرامرز گودرزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
570000 ریال
حسین صناعی زاده حسین صناعی زاده
ناشر: دادگستر - 24 فروردین 1392
500000 ریال
ناشر: آثار سبحان - 1393
699000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 3 مهر 1386
49000 ریال
ستار رضایی ستار رضایی
ناشر: جامعه نگر - 20 بهمن 1398
499000 ریال
لئون گوردیس، پیمان سلامتی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم) لئون گوردیس
ناشر: کتاب ارجمند - 14 بهمن 1391
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 449 مورد