ترتیب بر اساس:
 
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
600000 ریال
دیوید برنز، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) دیوید برنز
ناشر: آسیم - 1397
470000 ریال
محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) محسن ذکائی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
120000 ریال 108000 ریال
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1395
220000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 1396
250000 ریال
کیت پاسنر، مایکل اپل گارث، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) کیت پاسنر
ناشر: آدینه - 1395
45000 ریال 40500 ریال
جورج اورول جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 1396
185000 ریال
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1393
195000 ریال
مایکل ماگین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) مایکل ماگین
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
30000 ریال
پاولا اسپنسر، منصوره فضیلتی (مترجم) پاولا اسپنسر
ناشر: معیار اندیشه - 1394
180000 ریال
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
40000 ریال 28000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1396
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
50000 ریال 45000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، کاظم موتابیان (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1393
450000 ریال
سعید ذاکری (گردآورنده)، ابراهیم خلیل عالمی (گردآورنده) سعید ذاکری (گردآورنده)
ناشر: شکوه علم - 14 فروردین، 1385
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81,675 مورد