ترتیب بر اساس:
جان هوارد فالک، لین دی. دیرکینگ جان هوارد فالک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1395
840000 ریال 756000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
هیواج. جنوویز، مریم الماسی (مترجم)، کورس سامانیان (مترجم)، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) هیواج. جنوویز
ناشر: حکمت - 5 اسفند 1398
1500000 ریال 1275000 ریال
نوشین دخت نفیسی نوشین دخت نفیسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - 27 آبان 1399
200000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - 27 دی 1390
34000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - 15 شهریور 1393
75000 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1 مرداد 1390
40000 ریال
دیوید پینایجر، حمید فرهمند بروجنی (مترجم) دیوید پینایجر
ناشر: گلدسته - 14 مهر 1386
17000 ریال
فرانسوآ مرس، آندره دواله فرانسوآ مرس
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک - شهریور 1395
350000 ریال
ابراهیم عمرانی، رحمت الله فتاحی ابراهیم عمرانی
ناشر: چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - 7 خرداد 1387
20000 ریال
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - اردیبهشت 1397
480000 ریال
سیدمحمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد سیدمحمود میرعزیزی
ناشر: سمیرا - 28 اسفند 1397
440000 ریال
محمد پوریان (ویراستار)، عبدالعظیم کریمی (گردآورنده) محمد پوریان (ویراستار)
ناشر: عابد - 21 خرداد 1391
40000 ریال
زهرا حبیبی زاد زهرا حبیبی زاد
ناشر: ایران شناسی - 13 دی 1389
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 91 مورد