ترتیب بر اساس:
پترا دایمر، مجید عمیق (مترجم)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، مانفرد کوستکا(تصویرگر) پترا دایمر
ناشر: قدیانی - 3 خرداد 1399
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
واسیلی پاپاستاورو، محمدرضا افضلی (مترجم) واسیلی پاپاستاورو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 بهمن 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
وین گروور، نیره توکلی (مترجم) وین گروور
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 28 مرداد 1398
140000 ریال 126000 ریال
سوسانا دیویدسون، صدرا صاحب فصول (مترجم) سوسانا دیویدسون
ناشر: نوشته، کتابهای خورشید خانم - 21 دی 1398
1000000 ریال 800000 ریال
مایمی داینت مایمی داینت
ناشر: بروج - مهر 1397
150000 ریال 120000 ریال
رابین کرود، بهروز ضرغام افشار (مترجم)، هومن عبداله بیگی (مترجم)، مهدی میرحیدری (مترجم)، سیدمهدی میرحیدری (مترجم)، حسین عمادی (ویراستار) رابین کرود
ناشر: آبزیان - 6 خرداد 1387
30000 ریال
فرحناز تدریسی فرحناز تدریسی
ناشر: دریاسر - 26 آذر 1384
5000 ریال
ناشر: نقش مهر - 21 اسفند 1386
62000 ریال
محمدتقی شهبازی، عوض لطیفی (ویراستار) محمدتقی شهبازی
ناشر: انسان برتر - 11 مرداد 1393
25000 ریال
ناشر: مدرسه - 4 آبان 1398
60000 ریال
فرانسوا کروزات فرانسوا کروزات
ناشر: تیمورزاده ، کتابهای حاجی لک لک - اسفند 1395
40000 ریال
آنیس واندویل، محمدحسین رضاسلطانی (ویراستار) آنیس واندویل
ناشر: نوای مهدی - 13 اسفند 1393
80000 ریال
عبدالعلی موحدی نیا عبدالعلی موحدی نیا
ناشر: سایلان - خرداد 1396
130000 ریال
فریدون عوفی، مجید نواییان فریدون عوفی
ناشر: موج سبز - شهریور 1395
120000 ریال
تامس ا. جفرسون، استفان لدروود تامس ا. جفرسون
ناشر: دانشگاه هرمزگان - آذر 1397
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد