ترتیب بر اساس:
محمد سلیقه محمد سلیقه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
150000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
آماندا بیشاپ آماندا بیشاپ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1394
250000 ریال 225000 ریال
کارول هریسون، دیوید کراسنو، حسین دانشفر (مترجم) کارول هریسون
ناشر: فاطمی - 16 خرداد 1391
450000 ریال 405000 ریال
سالی مورگان، محمدرضا داهی (مترجم) سالی مورگان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 11 دی 1392
180000 ریال 162000 ریال
ربکا هانتر ربکا هانتر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 4 اردیبهشت 1398
140000 ریال 126000 ریال
بهلول علیجانی بهلول علیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 شهریور 1393
75000 ریال
منوچهر فرج زاده منوچهر فرج زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1394
110000 ریال
ناشر: سها دانش - 24 دی 1398
540000 ریال
محمدرضا کاویانی محمدرضا کاویانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1391
65000 ریال
حسین عساکره حسین عساکره
ناشر: دانشگاه زنجان - 14 دی 1390
194000 ریال
پریساسادات آشفته پریساسادات آشفته
ناشر: جاودان خرد - 18 خرداد 1393
155000 ریال
حسین محمدی، ابراهیم امیری حسین محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - آبان 1397
150000 ریال
حسین محمدی حسین محمدی
ناشر: دانشگاه تهران - 29 شهریور 1393
120000 ریال
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 دی 1386
270000 ریال
کمال امیدوار کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد - 3 اسفند 1392
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 121 مورد