ترتیب بر اساس:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 29 آذر 1399
650000 ریال 617500 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 24 خرداد 1398
690000 ریال 655500 ریال
ویدا شقاقی، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) ویدا شقاقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1401
580000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 16 آذر 1401
650000 ریال 617500 ریال
حسن احمدی گیوی، حسن انوری حسن احمدی گیوی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 1 شهریور 1401
900000 ریال 855000 ریال
حسن انوری حسن انوری
ناشر: فاطمی - 10 آبان 1401
1550000 ریال 1472500 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اردیبهشت 1401
610000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 16 بهمن 1401
750000 ریال
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 شهریور 1401
480000 ریال
مهدی مشکوه الدینی، محمود ظریف (ویراستار) مهدی مشکوه الدینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مرداد 1390
190000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 14 بهمن 1398
350000 ریال
مهدی مشکوه الدینی مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1397
150000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 خرداد 1399
400000 ریال
ارسلان گلفام ارسلان گلفام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 شهریور 1398
150000 ریال
عباسعلی وفایی عباسعلی وفایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 آبان 1398
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 294 مورد