ترتیب بر اساس:
مجید مهتدی حقیقی (مترجم)، مجید صرافی (به اهتمام)، لعبت نظری (به اهتمام)، عاطفه تجلی جولنگرودی (به اهتمام) مجید مهتدی حقیقی (مترجم)
ناشر: استاندارد - 1392
1800000 ریال 1530000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
الیزابت گراف - ریمان، محمد علیدوست (مترجم) الیزابت گراف - ریمان
ناشر: شباهنگ - 21 آبان 1398
1800000 ریال 1530000 ریال
سوسانا والد، شیما طیبی جزایری (مترجم) سوسانا والد
ناشر: آوند دانش - 12 اسفند 1400
1700000 ریال 1445000 ریال
آرامه خواجوند آرامه خواجوند
ناشر: نسل نوین - اسفند 1396
1100000 ریال
ناشر: رهنما - 27 اردیبهشت 1393
75000 ریال
Angeles AlvarezMartinez, Anablanco Canales, Luisa GomezSacristan, Nuria Perez de la Cruz Angeles AlvarezMartinez
ناشر: رهنما - 5 مهر 1391
900000 ریال
نادر ایرانی پور، علی بهرامی (ویراستار) نادر ایرانی پور
ناشر: رهنما - 8 اسفند 1386
30000 ریال
کامروز پارسای کامروز پارسای
ناشر: اشراقی، صفار - 30 شهریور 1390
650000 ریال
Angeles AlvarezMartinez, Anablanco Canales, Luisa GomezSacristan, Nuria Perez de la Cruz Angeles AlvarezMartinez
ناشر: رهنما - 26 آذر 1391
600000 ریال
نجمه شبیری نجمه شبیری
ناشر: جنگل، جاودانه - 5 اسفند 1393
90000 ریال
Aranzazu CabrerizoRuiz, Luisa GomezSacristan, Ana M. RuizMartinez Aranzazu CabrerizoRuiz
ناشر: رهنما - 5 مهر 1391
970000 ریال
کامروز پارسای کامروز پارسای
ناشر: آسیم - 26 آبان 1387
60000 ریال
Anablanco Canales, Luisa GomezSacristan, Aranzazu GabrerizoRuiz, Ana M. RuizMartinez Anablanco Canales
ناشر: رهنما - 25 آذر 1391
970000 ریال
سودابه باشی زاده، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) سودابه باشی زاده
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دی 1396
150000 ریال
ناشر: آرنا - اسفند 1395
105000 ریال
نمایش 1 - 15 از 88 مورد