ترتیب بر اساس:
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 13 شهریور 1401
1980000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 24 بهمن 1398
600000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 13 تیر 1401
2950000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 18 مرداد 1401
1250000 ریال
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1401
2400000 ریال
میرزاحسن حسینی میرزاحسن حسینی
ناشر: خردمندان - 11 اسفند 1400
1000000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 26 شهریور 1401
750000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 29 بهمن 1400
1850000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 5 تیر 1392
1750000 ریال
فرزانه فرح زاد فرزانه فرح زاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 21 شهریور 1400
300000 ریال
حسین فرهادی حسین فرهادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1401
1320000 ریال
حسن عیسایی اسد حسن عیسایی اسد
ناشر: رهنما - 20 شهریور 1400
200000 ریال
ناشر: رهنما - 10 اسفند 1400
600000 ریال
حسن اسماعیل پور(گردآورنده) حسن اسماعیل پور(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - 28 بهمن 1398
750000 ریال
منصور کوشا، محمدرضا گل آقایی (مترجم) منصور کوشا
ناشر: مهربان نشر - 17 اسفند 1394
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 9,108 مورد