ترتیب بر اساس:
پیتر جارویس، غلامعلی سرمد (مترجم) پیتر جارویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1397
200000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
زهرا صباغیان، سهیلا اکبری زهرا صباغیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1395
230000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 29 بهمن 1393
280000 ریال
پیتر جارویس، غلامعلی سرمد (مترجم) پیتر جارویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
200000 ریال
جان ال. الیاس، شارن.بی مریام، ملیحه راجی (مترجم) جان ال. الیاس
ناشر: آگه - 16 اردیبهشت 1393
400000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند 1397
280000 ریال
ناشر: ویرایش - اسفند 1395
500000 ریال
برنارد لاول، غلامرضا احمدی (مترجم) برنارد لاول
ناشر: ققنوس - 16 آبان 1386
21000 ریال
راسل د. رابینسون، سوسن آزادی نیا، حسین آگهی (مترجم) راسل د. رابینسون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 11 اردیبهشت 1390
28000 ریال
پیتر جارویس، غلامعلی سرمد (مترجم) پیتر جارویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 خرداد 1385
95000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 دی 1390
161000 ریال
رضا پورزارع گل نشینی، حسین رزاقی، موسی امینی، قاسمعلی رییسیان، رقیه رحمانی، صادق بیک نژاددرون کلایی رضا پورزارع گل نشینی
ناشر: آوای مسیح - 7 مرداد 1387
7000 ریال
پائولاجرد بلوم، عطیه فلاح شهیدی (مترجم) پائولاجرد بلوم
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 21 فروردین 1387
42000 ریال
شراره حبیبی شراره حبیبی
ناشر: آوای نور - 25 اسفند 1393
130000 ریال
مصطفی عمادزاده (مترجم)، فریما کسائیان (مترجم) مصطفی عمادزاده (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 17 تیر 1387
23000 ریال
نمایش 1 - 15 از 169 مورد