ترتیب بر اساس:
تامارا دیویس، کیانوش زهراکار (مترجم) تامارا دیویس
ناشر: ویرایش - 17 تیر 1401
1300000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
توماس دیویس، سینتا جی آزربون، نسترن ادیب راد (مترجم)، علی محمد نظری (مترجم) توماس دیویس
ناشر: علم - 4 اردیبهشت 1389
750000 ریال
ناشر: رشد - 12 آبان 1398
300000 ریال
ناشر: روان - 30 اردیبهشت 1399
470000 ریال 430000 ریال
مصطفی نیکنامی مصطفی نیکنامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 اسفند 1400
700000 ریال
پیتر دریسکول، حسن ملکیان (مترجم) پیتر دریسکول
ناشر: سایه سخن - 20 اسفند 1398
580000 ریال 380000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 فروردین 1400
360000 ریال
مصطفی نیکنامی مصطفی نیکنامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
700000 ریال
جنی موسلی، هلن سوفت، پریسا گل کاریان (مترجم)، مصطفی تبریزی (مترجم)، فرزانه خونگرم (ویراستار) جنی موسلی
ناشر: فراروان - 2 مرداد 1400
500000 ریال
ناشر: رشد - 3 اسفند 1399
900000 ریال
ورنون جی زونکر، علی محمد نظری (مترجم) ورنون جی زونکر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
770000 ریال
جودی باورز، تریش هیچ، ابوالفضل فیروزمنش (مترجم)، محمد ضیایی موید (مترجم) جودی باورز
ناشر: رسا - دی 1395
170000 ریال
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی، سوسن آقاجان بگلو (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 143 مورد