ترتیب بر اساس:
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
1150000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
هایم گینات هایم گینات
ناشر: علم - 7 خرداد 1400
1150000 ریال
بلال خالقیان بلال خالقیان
ناشر: مهاجر - 12 خرداد 1399
500000 ریال 400000 ریال
سالی براون، کارولین ارلام، فیلیپ ریس، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم) سالی براون
ناشر: آییژ - 3 خرداد 1399
550000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 13 فروردین 1399
685000 ریال
ویلیام گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 20 شهریور 1400
800000 ریال 600000 ریال
جین نلسن، لین لات، محمدجواد فرشچی (مترجم)، ریحانه ایزدی (مترجم) جین نلسن
ناشر: ساز و کار - 24 آذر 1399
800000 ریال 495000 ریال
چریل لین اسپالدینگ، اسماعیل بیابانگرد (مترجم)، محمدرضا نائینیان (مترجم) چریل لین اسپالدینگ
ناشر: مدرسه - 3 اسفند 1398
380000 ریال
منوچهر فضلی خانی(گردآورنده) منوچهر فضلی خانی(گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 18 دی 1395
300000 ریال
سوزان بروکهارت، طاهره رستگار (مترجم) سوزان بروکهارت
ناشر: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرهنگی منادی تربیت - 28 مهر 1399
150000 ریال
رودلف دریکورس، پرل کسل، مینو واثقی (مترجم)، مریم داداش زاده (مترجم) رودلف دریکورس
ناشر: رشد - 23 مهر 1398
450000 ریال
آلیس پیچ اسمیت آنا کرافت، زینب محمدی (مترجم) آلیس پیچ اسمیت آنا کرافت
ناشر: علوم بنیادی - 1393
140000 ریال
داوود رضازاده مقدم، سیدمصطفی موسوی گرمارودی (مقدمه) داوود رضازاده مقدم
ناشر: قاف مشهد الرضا (ع) - 10 آذر 1386
15000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 تیر 1401
1500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1397
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,000 مورد