ترتیب بر اساس:
حمید امامی، پرویز درگی(مقدمه) حمید امامی
ناشر: نسل نو اندیش - 21 اسفند 1400
1199000 ریال 1019150 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
تونی گوردن، حسام امامی (مترجم) تونی گوردن
ناشر: نسل نو اندیش - 23 تیر 1399
999000 ریال 899100 ریال
وحید قوجه زاده وحید قوجه زاده
ناشر: نسل نو اندیش - 10 شهریور 1399
369000 ریال 332100 ریال
حمید امامی حمید امامی
ناشر: انتشارات نسل نواندیش - 12 آبان 1400
1499000 ریال 1349100 ریال
ناشر: نسل نو اندیش - 12 دی 1400
399000 ریال 339150 ریال
وحید قوجه زاده وحید قوجه زاده
ناشر: انتشارات نسل نواندیش - 6 آبان 1400
359000 ریال 323100 ریال
سوسن قاسمی سوسن قاسمی
ناشر: نگاه نوین - 3 آذر 1400
550000 ریال 495000 ریال
رحیم استوار، محمد عرب، زهرا کاوسی، رامین روانگرد رحیم استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 13 آذر 1396
750000 ریال
حمید امامی حمید امامی
ناشر: نسل نو اندیش - 24 آذر 1399
1799000 ریال
سندرو فرت، سپهر طاروردیان (مترجم)، شیدا حبیبی (ویراستار) سندرو فرت
ناشر: آرون - 2 آذر 1392
150000 ریال
فرانک فرنس، سپهر طاروردیان (مترجم) فرانک فرنس
ناشر: آرون، شرکت بیمه نوین - 25 تیر 1390
40000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 6 شهریور 1390
15000 ریال
مجید اجاقی، پرویز درگی(مقدمه) مجید اجاقی
ناشر: بازاریابی - 18 آذر 1398
450000 ریال
تونی گوردن، حسام امامی (مترجم) تونی گوردن
ناشر: بازاریابی - مرداد 1394
199000 ریال
محمدرضا سرایانی محمدرضا سرایانی
ناشر: مصدق - آبان 1397
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 101 مورد