ترتیب بر اساس:
حمیدرضا کریمی درمنی حمیدرضا کریمی درمنی
ناشر: رشد - خرداد 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
اریک ان. برکوویتس، محمد عرب (مترجم)، احسان زارعی (مترجم)، رقیه خبیری (مترجم)، بهروز پورآقا (مترجم)، عبدالرضا شیخ مهدی (ویراستار) اریک ان. برکوویتس
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - دی 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
علی اصغر شالبافیان، زهرا رحمانی (ویراستار) علی اصغر شالبافیان
ناشر: مهکامه - مرداد 1394
2110000 ریال 1899000 ریال
عباس اکبریان عباس اکبریان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مرداد 1394
1100000 ریال 990000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: جنگل - 1401
600000 ریال 540000 ریال
شهربانو قهاری، جعفر بوالهری، محمد اسماعیل اکبری شهربانو قهاری
ناشر: رشد - اردیبهشت 1396
750000 ریال 675000 ریال
یاشارای. ازکان، سارا امامقلی پور (مترجم) یاشارای. ازکان
ناشر: نور علم - آذر 1395
250000 ریال 225000 ریال
فرید براتی سده، عباس داورمنش فرید براتی سده
ناشر: رشد - 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
فردریک پمبرتن موری، علی حیدری (مترجم)، زهرا سلیمانی (مترجم)، آذر مهری (مترجم)، مهدی دستجردی کاظمی (مترجم) فردریک پمبرتن موری
ناشر: جوانه رشد - بهمن 1387
1100000 ریال 990000 ریال
کنت ر. توماس، فانگ چن، نورمن ل. برون، مهدی رستمی (مترجم)، نادره سعادتی (مترجم)، شکوه نوابی نژاد (مترجم) کنت ر. توماس
ناشر: جنگل - آذر 1397
750000 ریال 675000 ریال
اتول گاواندی، حامد قدیری (مترجم) اتول گاواندی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - آبان 1398
1980000 ریال 1782000 ریال
دیوید ا گوستافسون، فرخ عالمی دیوید ا گوستافسون
ناشر: آرون - اردیبهشت 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
ماشاالله ترابی، رضا صفدری ماشاالله ترابی
ناشر: جعفری، حیدری - بهمن 1393
900000 ریال 810000 ریال
فریبا خیاطی فریبا خیاطی
ناشر: آییژ - آبان 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
مارک دارلی، معصومه عصری (مترجم) مارک دارلی
ناشر: ناهید - آذر 1385
250000 ریال 225000 ریال
نمایش 1 - 15 از 804 مورد