ترتیب بر اساس:
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آبان 1393
100000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
حسن عابدی جعفری، داود حسینی هاشم زاده حسن عابدی جعفری
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - تیر 1395
150000 ریال
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1394
100000 ریال
گلناز رستمی، سیدرفیع موسوی اورته بلاغی، محمدحسین حاجلو، قربان محمد پورقاز، سمیرا متقی (ویراستار) گلناز رستمی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 16 مرداد 1391
52000 ریال
ناشر: سلسله مهر - 14 دی 1393
128000 ریال
حسن عابدی جعفری، داود حسینی هاشم زاده حسن عابدی جعفری
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - آذر 1395
100000 ریال
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - خرداد 1394
175000 ریال
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - آذر 1395
120000 ریال
علی دهقانی، داود محمدی، علیرضا رحیمی علی دهقانی
ناشر: آییژ - 29 بهمن 1387
100000 ریال
محمود بیگلر (به اهتمام) محمود بیگلر (به اهتمام)
ناشر: تندیس - آذر 1394
100000 ریال
مهرنوش پازارگاری، قاسم آزادی احمدآبادی مهرنوش پازارگاری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 9 تیر 1387
55000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
نمایش 1 - 15 از 37 مورد