ترتیب بر اساس:
حسن دانایی فرد حسن دانایی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 دی 1401
1040000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 23 مرداد 1401
550000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 8 فروردین 1400
420000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 دی 1401
1010000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1400
1200000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 3 تیر 1397
350000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 29 دی 1401
550000 ریال
سیدمحمد عباس زادگان سیدمحمد عباس زادگان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 26 مرداد 1394
360000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 29 دی 1401
550000 ریال
جمشید واحدی (گردآورنده) جمشید واحدی (گردآورنده)
ناشر: اسرار دانش - 6 شهریور 1390
55000 ریال
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 16 مهر 1401
700000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان - 1395
250000 ریال
علی رضا درزن، نیلوفر فرج پور، زهره ده ملایی، رضا صدیقی علی رضا درزن
ناشر: آزاد اندیشان - شهریور 1394
400000 ریال 376000 ریال
نمایش 1 - 15 از 823 مورد