محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
علی اصغر پور عزت، میر یعقوب سید رضائی علی اصغر پور عزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1980000 ریال 1683000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
حسن دانائی فرد، مهدی قنواتی (ویراستار) حسن دانائی فرد
ناشر: سمت - تیر 1401
1480000 ریال 1332000 ریال
ناشر: امید انقلاب - مرداد 1401
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: امید انقلاب - فروردین 1400
1100000 ریال 990000 ریال
محمود شمس(به اهتمام)، عباس شجاعی(به اهتمام) محمود شمس(به اهتمام)
ناشر: امید انقلاب - اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: امید انقلاب - شهریور 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1010000 ریال 909000 ریال
ناشر: سمت - 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
علی اصغر پورعزت علی اصغر پورعزت
ناشر: سمت - تیر 1402
2840000 ریال 2556000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401
2600000 ریال 2080000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - تیر 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1399
2320000 ریال 2088000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - تیر 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,637 مورد