ترتیب بر اساس:
نگار زاده ختمی مآب، مجید کاظمی (گرافیست) نگار زاده ختمی مآب
ناشر: دیبایه - مرداد 1397
200000 ریال 180000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
سیدهاشم حسینی وردنجانی سیدهاشم حسینی وردنجانی
ناشر: آرمان رشد - 17 آذر 1393
350000 ریال 280000 ریال
ستار زرکلام ستار زرکلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 تیر 1398
350000 ریال
ابراهیم رهبری ابراهیم رهبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 شهریور 1398
200000 ریال
زهرا شاکری، سعید حبیبا زهرا شاکری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 15 بهمن 1390
19000 ریال
محمدرضا یزدان پناه محمدرضا یزدان پناه
ناشر: جنگل، جاودانه - 25 آذر 1391
30000 ریال
ناشر: خرسندی - آذر 1394
550000 ریال
رحیم پیلوار رحیم پیلوار
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 20 مرداد 1399
1600000 ریال
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - 29 تیر 1400
900000 ریال
ناشر: میزان - 8 بهمن 1392
150000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 20 فروردین 1393
150000 ریال
ساناز توسلی (مترجم)، بهار فخاریان (مترجم) ساناز توسلی (مترجم)
ناشر: جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی - اسفند 1394
110000 ریال
شوکت شایسته شوکت شایسته
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 بهمن 1389
35500 ریال
ناشر: میزان، کتاب همگان - 8 آبان 1389
70000 ریال
گوانگ لیانگ جانگ، سیدمحمدتقی علوی (مترجم)، سیدروح الله قاسم زاده (مترجم) گوانگ لیانگ جانگ
ناشر: دانشگاه تبریز - 18 شهریور 1392
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 130 مورد