بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 مهر 1401
810000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
غلامرضا شهری غلامرضا شهری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 10 فروردین 1401
1190000 ریال 1071000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 آذر 1400
1160000 ریال
ناشر: دوران - 1402
2200000 ریال 1870000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 بهمن 1401
1640000 ریال 1476000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 دی 1401
1620000 ریال
ناشر: کتاب دیدآور - 13 اردیبهشت 1402
800000 ریال 680000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 18 بهمن 1394
2100000 ریال
ربیعا اسکینی ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
980000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 آبان 1402
1930000 ریال
ناشر: ققنوس - 12 دی 1390
85000 ریال 72250 ریال
محمدرضا پاسبان محمدرضا پاسبان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1401
2360000 ریال 2124000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 11 تیر 1401
1650000 ریال 1485000 ریال
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1720000 ریال
ایرج بابایی ایرج بابایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1390
1400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 5,436 مورد