ترتیب بر اساس:
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1401
2230000 ریال 2007000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: سمت - اسفند 1401
1320000 ریال 1188000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: سمت - خرداد 1402
2540000 ریال 2286000 ریال
دفتر امور مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر امور مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: توسعه ایران - مهر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
محمود یزدی مهریزی محمود یزدی مهریزی
ناشر: مهکامه - اردیبهشت 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: کیومرث - اردیبهشت 1395
190000 ریال 171000 ریال
دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: توسعه ایران - مهر 1402
850000 ریال 765000 ریال
دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: توسعه ایران - مهر 1402
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1396
1580000 ریال 1422000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1402
1620000 ریال 1458000 ریال
سیدعلی ادیانی سیدعلی ادیانی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - مهر 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: مجد - 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
اسفندیار فرج وند اسفندیار فرج وند
ناشر: فروزش - آذر 1398
380000 ریال 342000 ریال
ناشر: کتاب دیدآور - خرداد 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: توسعه ایران - 1398
460000 ریال 350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,095 مورد