ترتیب بر اساس:
 
سیدحسین سادات میدانی سیدحسین سادات میدانی
ناشر: جنگل - 19 آذر، 1391
100000 ریال
احمد امیرمعزی احمد امیرمعزی
ناشر: دادگستر - دی، 1395
500000 ریال
هیبت الله نژندی منش، محمدعلی صلح چی هیبت الله نژندی منش
ناشر: میزان - 01 خرداد، 1387
210000 ریال
امیرساعد وکیل (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیر ضیاءالدینی (مترجم) امیرساعد وکیل (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1392
200000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - دی، 1395
250000 ریال
امیرساعد وکیل (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیر ضیاءالدینی (مترجم) امیرساعد وکیل (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 21 بهمن، 1394
250000 ریال
سیدباقر میرعباسی سیدباقر میرعباسی
ناشر: جنگل، جاودانه - دی، 1395
300000 ریال
ناشر: خرسندی - آبان، 1395
180000 ریال
علی پورقصاب امیری علی پورقصاب امیری
ناشر: مجد - شهریور، 1395
110000 ریال
سیدمصطفی کازرونی سیدمصطفی کازرونی
ناشر: نگاه بینه - 26 بهمن، 1393
170000 ریال
حمیدرضا نیک بخت، ابوالفضل اصغری (ویراستار) حمیدرضا نیک بخت
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 22 مهر، 1391
100000 ریال
ناشر: میزان - مهر، 1395
180000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - تیر، 1395
100000 ریال
عبدالحمید مرتضوی عبدالحمید مرتضوی
ناشر: جنگل، جاودانه - 07 مهر، 1392
110000 ریال
هیبت الله نژندی منش، محمدعلی صلح چی هیبت الله نژندی منش
ناشر: جنگل، جاودانه - 14 تیر، 1390
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 59 مورد