ترتیب بر اساس:
منصور جباری منصور جباری
ناشر: میزان - 3 آذر 1400
700000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: دادگستر - 17 دی 1393
210000 ریال
حسین مهرپور، حسین رحمت الهی (ویراستار) حسین مهرپور
ناشر: اطلاعات - آبان 1397
550000 ریال
فرهاد طلایی فرهاد طلایی
ناشر: جنگل، جاودانه - 10 دی 1400
1500000 ریال
رابین رولف چرچیل، آلن وان لو، بهمن آقایی (مترجم) رابین رولف چرچیل
ناشر: گنج دانش - 23 فروردین 1390
320000 ریال
حسین نواده توپچی حسین نواده توپچی
ناشر: خرسندی - 9 مهر 1399
850000 ریال
سعید قماشی سعید قماشی
ناشر: میزان - خرداد 1394
130000 ریال
حسین مهرپور حسین مهرپور
ناشر: اطلاعات - 10 آذر 1388
18000 ریال
خیرالله پروین خیرالله پروین
ناشر: میزان - بهمن 1395
300000 ریال
میری دلماس-مارتی، علی رضا میلانی (مترجم) میری دلماس-مارتی
ناشر: میزان - 14 بهمن 1392
70000 ریال
هادی محمودی هادی محمودی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1397
170000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1397
230000 ریال
ناشر: خرسندی - دی 1395
220000 ریال
رابرت نازیک رابرت نازیک
ناشر: نشر مرکز - مهر 1395
985000 ریال
نمایش 1 - 15 از 232 مورد