بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 13 شهریور 1401
1650000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
ابراهیم بیگ زاده ابراهیم بیگ زاده
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - آبان 1395
3100000 ریال
فرهاد طلایی فرهاد طلایی
ناشر: جنگل، جاودانه - 23 مهر 1398
500000 ریال
کلی کیت پیز، حسین شریفی طرازکوهی (مترجم) کلی کیت پیز
ناشر: میزان - 6 اسفند 1392
220000 ریال
مهدی ذاکریان مهدی ذاکریان
ناشر: خرسندی - دی 1395
400000 ریال
محمد غفوری محمد غفوری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 اسفند 1391
300000 ریال
فالکر ریتبرگر، برنارد زنگل، ماتیاس استاچ، علی بغیری شاهرودی (مترجم)، محمدحسن رحمتی (ویراستار) فالکر ریتبرگر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 23 مهر 1390
240000 ریال
الی ویور، بری بوزان، رحمن قهرمانپور (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 19 خرداد 1388
460000 ریال
ناشر: مجد - 5 اردیبهشت 1401
700000 ریال
ناشر: اطلاعات - آذر 1396
280000 ریال
سیدداود آقایی سیدداود آقایی
ناشر: سرای عدالت - 26 بهمن 1390
220000 ریال
جان مک کورمیک، مهدی ذوالفقاری (مترجم)، محمدمهدی احمدی معین (مترجم)، مریم گراییان (ویراستار) جان مک کورمیک
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 بهمن 1390
170000 ریال
محمد غفوری محمد غفوری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 شهریور 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 205 مورد