ترتیب بر اساس:
ابراهیم اسماعیلی هریسی ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر: دادگستر - 8 آذر 1401
1400000 ریال 1120000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
ژرژ کوهندی ژرژ کوهندی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 28 بهمن 1393
60000 ریال
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - شهریور 1395
190000 ریال
غلامرضا طیرانیان غلامرضا طیرانیان
ناشر: کانون نشر علوم، کاتوزی - خرداد 1395
150000 ریال
پاتریک ریگان، جعفر حسن زاده (مترجم) پاتریک ریگان
ناشر: آموت - مهر 1394
60000 ریال
حسن محسنی، ناصر کاتوزیان (مقدمه) حسن محسنی
ناشر: گنج دانش - 12 مرداد 1393
95000 ریال
نصرالله قهرمانی نصرالله قهرمانی
ناشر: نسل نیکان - 21 آذر 1384
35000 ریال
امیرمسعود میرفخرائی (مترجم)، کترین زولو (گردآورنده) امیرمسعود میرفخرائی (مترجم)
ناشر: آوای کلار - 28 تیر 1389
48000 ریال
مجتبی رئیسی مجتبی رئیسی
ناشر: فرنام - اسفند 1395
180000 ریال
مایکل فرانسیسکو ملچر مایکل فرانسیسکو ملچر
ناشر: نامه هستی - 29 بهمن 1393
130000 ریال
سعیده میرزایی، حمیدرضا حمیدی عدلی سعیده میرزایی
ناشر: پنجره ثروت - 16 اردیبهشت 1399
450000 ریال
سیدحمیدرضا حمیدی عدلی سیدحمیدرضا حمیدی عدلی
ناشر: پنجره ثروت - 6 مرداد 1399
460000 ریال
سیدحمیدرضا حمیدی عدلی (مترجم) سیدحمیدرضا حمیدی عدلی (مترجم)
ناشر: پنجره ثروت - 6 مرداد 1399
1400000 ریال
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: آوای تمدن - 4 آبان 1398
360000 ریال
سیدعلیرضا جعفریان سیدعلیرضا جعفریان
ناشر: علیرضا جعفریان - 23 آذر 1388
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد