ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
850000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال
جهانگیر معینی علمداری جهانگیر معینی علمداری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 12 بهمن 1400
400000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
900000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال
سیدحسین سیف زاده سیدحسین سیف زاده
ناشر: میزان - خرداد 1396
230000 ریال
سیدحسین سیف زاده سیدحسین سیف زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
340000 ریال
جیمز دئورتی، رابرت فالتزگراف، علیرضا طیب (مترجم)، وحید بزرگی (مترجم) جیمز دئورتی
ناشر: قومس - 8 بهمن 1391
1200000 ریال
بهاره سازمند بهاره سازمند
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 1397
360000 ریال
سوفی شوتار، سیدحامد رضیئی (مترجم) سوفی شوتار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آبان 1390
130000 ریال
استیون سی روچ، مارتین گریفیتس استیون سی روچ
ناشر: نشر نی - 9 آذر 1398
680000 ریال
پیتر سینگر، محمد آزاده (مترجم) پیتر سینگر
ناشر: نشر نی - دی 1395
350000 ریال
ناشر: میزان - خرداد 1394
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 115 مورد