ترتیب بر اساس:
علیرضا امینی، فهیمه لزگی علیرضا امینی
ناشر: سایه گستر - اسفند 1395
100000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)، سیدمحمدعلی قاسمی (گردآورنده) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)
ناشر: سایه گستر، مهرگان دانش - اسفند 1394
20000 ریال
مرکز آمار ایران(تدوین) مرکز آمار ایران(تدوین)
ناشر: مرکز آمار ایران - مهر 1399
700000 ریال
مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
ناشر: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - مهر 1396
450000 ریال
مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - مهر 1396
60000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - بهمن 1396
60000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - اردیبهشت 1398
450000 ریال
سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان برنامه و بودجه کشور
ناشر: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - اردیبهشت 1398
70000 ریال
مرکز آمار ایران(تدوین) مرکز آمار ایران(تدوین)
ناشر: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - مرداد 1398
700000 ریال
مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
ناشر: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - شهریور 1395
450000 ریال
مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
ناشر: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل - شهریور 1395
450000 ریال
سیداسماعیل هاشمی (تدوین)، یوسف نورمحمدی (تهیه کننده)، مهدی ملاغلامعلی (تدوین) سیداسماعیل هاشمی (تدوین)
ناشر: ریحانی گرگان - تیر 1390
180000 ریال
علیرضا امینی، فاطمه همتی، سمیه نوروزی، بتول گیلکی علیرضا امینی
ناشر: اندیشه زرین - آبان 1392
70000 ریال
معاونت برنامه ریزی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان (گردآورنده) معاونت برنامه ریزی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان (گردآورنده)
ناشر: مکعب علم - دی 1392
داود ناصحی، سیامک منصوری (زیرنظر) داود ناصحی
ناشر: شرکت ناجی نشر - اسفند 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد