بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
مجید مخدوم فرخنده مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 27 مرداد 1399
900000 ریال 855000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 15 آبان 1400
690000 ریال 655500 ریال
مایکل باندز، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) مایکل باندز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 7 اسفند 1399
1600000 ریال 1520000 ریال
محمود شارع پور محمود شارع پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 شهریور 1401
710000 ریال 639000 ریال
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 مرداد 1397
1750000 ریال 1575000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 آبان 1400
1550000 ریال 1395000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران - 1 خرداد 1399
300000 ریال 270000 ریال
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - 27 بهمن 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 12 اردیبهشت 1398
1850000 ریال 1665000 ریال
مروارید قاسمی اصفهانی مروارید قاسمی اصفهانی
ناشر: روزنه - آبان 1394
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 27 آذر 1399
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: علم - 8 تیر 1396
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: افرند - 12 آبان 1392
120000 ریال 108000 ریال
ناشر: نوآور - 13 تیر 1401
5250000 ریال 4725000 ریال
یانکل فیالکوف، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) یانکل فیالکوف
ناشر: آگه - 3 آذر 1398
420000 ریال 378000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,454 مورد