بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
مری چیس موریسون، نیسان فروزین (مترجم) مری چیس موریسون
ناشر: کندوکاو - 29 مهر 1392
50000 ریال 45000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: بشارت - آذر 1397
280000 ریال 252000 ریال
علی صدرالهی، زهرا خلیلی علی صدرالهی
ناشر: جامعه نگر - 11 دی 1398
499000 ریال
علی صدرالهی علی صدرالهی
ناشر: جامعه نگر - شهریور 1397
800000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل ریچارد سترستن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
100000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل ریچارد سترستن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
60000 ریال
ریچارد سترستن (ویراستار)، ژاکلین آنجل (ویراستار) ریچارد سترستن (ویراستار)
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
70000 ریال
ریچارد اس لازاروس، برنایس ان لازاروس، جعفر نجفی زند (مترجم) ریچارد اس لازاروس
ناشر: دانژه - 26 مهر 1396
1900000 ریال
محمدتقی شیخی محمدتقی شیخی
ناشر: حریر - 10 بهمن 1389
150000 ریال
دن ویلبر، حمیده پشتوان (مترجم) دن ویلبر
ناشر: هنوز - 6 آبان 1398
490000 ریال
ونسان کارادک، سوسن کباری (مترجم)، آرزو کاظمی صفت (ویراستار) ونسان کارادک
ناشر: جامعه شناسان - 20 فروردین 1391
530000 ریال
جان بوند، لین کورنر، سیدحسین محققی کمال (مترجم) جان بوند
ناشر: دانژه - 6 آذر 1389
60000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 31 فروردین 1394
300000 ریال
ریچارد اس لازاروس، برنامیس لازاروس ریچارد اس لازاروس
ناشر: اوحدی - 27 مهر 1393
850000 ریال
کارون آن مارو، صدف شجیعی (مترجم) کارون آن مارو
ناشر: نشر دومان - تیر 1395
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 68 مورد