ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - شهریور، 1397
150000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه، محمد بهشتی (زیرنظر)، علیرضا اعرافی (زیرنظر)، مهدی ابوجعفری (زیرنظر)، علی نقی فقیهی (زیرنظر) پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
120000 ریال
سیدعلی حسینی زاده سیدعلی حسینی زاده
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - شهریور، 1397
215000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آذر، 1394
215000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1395
220000 ریال
ماجد عرسان کیلانی ماجد عرسان کیلانی
ناشر: مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر، 1394
176000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - تیر، 1397
230000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 1396
150000 ریال
محمد بهشتی، مهدی ابوجعفری، علی نقی فقیهی، علیرضا اعرافی (زیرنظر) محمد بهشتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 اردیبهشت، 1389
30000 ریال
سیدمحمد بنی هاشمی، سعید مقدس سیدمحمد بنی هاشمی
ناشر: منیر - 01 آذر، 1389
250000 ریال
علیرضا اعرافی (زیرنظر)، محمد فتحعلی خانی (زیرنظر)، علیرضا فصیحی زاده (زیرنظر)، علی نقی فقیهی (زیرنظر) علیرضا اعرافی (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
210000 ریال
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
196000 ریال
محمود فتحعلی، مجتبی مصباح محمود فتحعلی
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه (مدرسه) - دی، 1394
270000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 00، 1392
92000 ریال
نمایش 1 - 15 از 355 مورد