بسط دادن نتایج
محدود کردن نتایج

موضوع:

ترتیب بر اساس:
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: سمت - آذر 1401
1360000 ریال 1224000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
سیدعلی میرموسوی سیدعلی میرموسوی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - مرداد 1399
1050000 ریال 945000 ریال
سیدجواد ورعی سیدجواد ورعی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1395
2140000 ریال 1926000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1398
340000 ریال
حسین جوان آراسته حسین جوان آراسته
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
220000 ریال 198000 ریال
محمدحسین مظفری (به اهتمام) محمدحسین مظفری (به اهتمام)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - بهمن 1389
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1390
105000 ریال 94500 ریال
موسی صدر، احمد ناظم (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
1400000 ریال 1260000 ریال
مصطفی یونسی، مجید خدوری مصطفی یونسی
ناشر: دانشگاه مفید - خرداد 1394
420000 ریال 350000 ریال
مصطفی دانش پژوه مصطفی دانش پژوه
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - بهمن 1400
630000 ریال 567000 ریال
عباس رحیمی، محمدرضا سماک امانی (ویراستار) عباس رحیمی
ناشر: جمال - مرداد 1393
300000 ریال 270000 ریال
مهدی طاهری دلخوش مهدی طاهری دلخوش
ناشر: شهرآب، آینده سازان - اسفند 1398
790000 ریال 711000 ریال
ناشر: گرایش - مرداد 1389
56000 ریال 50400 ریال
حسینعلی منتظری حسینعلی منتظری
ناشر: سرایی - بهمن 1394
1000000 ریال 900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 290 مورد