ترتیب بر اساس:
سیدحسین میرمعزی سیدحسین میرمعزی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 18 فروردین 1388
900000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
مهری قبادی قوردلار مهری قبادی قوردلار
ناشر: موسسه بوستان کتاب - آبان 1396
150000 ریال
محمدمهدی کرمی، محمد پورمند محمدمهدی کرمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 5 اردیبهشت 1400
850000 ریال
محمدمهدی کرمی، محمد پورمند محمدمهدی کرمی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1398
420000 ریال
سیدعباس موسویان، حسین میسمی سیدعباس موسویان
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی - شهریور 1394
450000 ریال
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 آذر 1393
500000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 2 آذر 1399
310000 ریال
هادی غفاری، علی یونسی هادی غفاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 فروردین 1400
590000 ریال
سلمان سیدعلی، منور اقبال، دادنگ مولجوان، حامد تاجمیرریاحی (مترجم)، حمزه مظفری (مترجم)، مریم گرابیان (ویراستار) سلمان سیدعلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1397
400000 ریال
حسن آقا نظری حسن آقا نظری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
140000 ریال
غلامرضا مصباحی(گردآورنده) غلامرضا مصباحی(گردآورنده)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 26 آذر 1398
120000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
340000 ریال
محمدنقی نظرپور، سیدعباس موسویان، ایوب خزائی محمدنقی نظرپور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 آذر 1399
330000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 اسفند 1393
120000 ریال
ناصر جهانیان ناصر جهانیان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 14 مرداد 1388
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 439 مورد