بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
930000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
جواد اژه ای جواد اژه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 دی 1401
980000 ریال 882000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1660000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اردیبهشت 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: نشر نی - 11 شهریور 1401
1600000 ریال 1360000 ریال
ابراهیم موسی زاده، عباسعلی عمید زنجانی ابراهیم موسی زاده
ناشر: دانشگاه تهران - 24 تیر 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر 1398
1360000 ریال 1224000 ریال
ابراهیم برزگر ابراهیم برزگر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 آذر 1392
1440000 ریال
عباسعلی عمیدزنجانی، ابراهیم موسی زاده عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 23 مرداد 1400
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: نشر نی - 7 مهر 1400
1500000 ریال 1275000 ریال
صادق حقیقت صادق حقیقت
ناشر: دانشگاه مفید - 18 اردیبهشت 1402
1200000 ریال 1020000 ریال
سیدعلی میرموسوی سیدعلی میرموسوی
ناشر: دانشگاه مفید - 22 تیر 1398
540000 ریال 459000 ریال
محمدعلی موحد محمدعلی موحد
ناشر: ماهی - 18 اردیبهشت 1401
1650000 ریال 1402500 ریال
بانو الیگور بانو الیگور
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1394
190000 ریال 171000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: دانشگاه مفید - 10 شهریور 1398
1100000 ریال 990000 ریال
نمایش 1 - 15 از 617 مورد