بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
غلامحسین گرامی غلامحسین گرامی
ناشر: دفترنشرمعارف - 14 مرداد 1400
350000 ریال 300000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
احمد واعظی احمد واعظی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
90000 ریال 85500 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن اسماعیل پورنیازی عبدالحسین خسروپناه
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 5 مرداد 1399
250000 ریال 225000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 6 مهر 1399
790000 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن اسماعیل پورنیازی، حسن پناهی آزاد، مهدی عبداللهی، عبدالله محمدی، بهروز محمدی منفرد، رضا میرزایی، امیر عباس رجبی (ویراستار) عبدالحسین خسروپناه
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 شهریور 1399
250000 ریال
علی نقی خدایاری، رضا برنجکار، امیر عباس رجبی (ویراستار)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(تدوین) علی نقی خدایاری
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 3 مهر 1399
200000 ریال
محمود رجبی محمود رجبی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1395
150000 ریال
احمد واعظی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه احمد واعظی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 خرداد 1390
65000 ریال
عبدالله جوادی آملی عبدالله جوادی آملی
ناشر: اسرا - 21 خرداد 1398
570000 ریال
بابک شمشیری بابک شمشیری
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1395
250000 ریال
ناشر: آشیانه کتاب - 17 فروردین 1390
1100000 ریال
اصغر طاهرزاده اصغر طاهرزاده
ناشر: لب المیزان - 10 خرداد 1393
140000 ریال
غلامرضا حیدری ابهری غلامرضا حیدری ابهری
ناشر: جمال - 19 شهریور 1399
1050000 ریال
محی الدین کمیلی محصل خراسانی محی الدین کمیلی محصل خراسانی
ناشر: سمیع - 30 مرداد 1389
25000 ریال
عبدالله نصری عبدالله نصری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 225 مورد