بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 17 آذر 1401
1420000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 خرداد 1401
1040000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 17 اسفند 1401
1200000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1394
1670000 ریال 1503000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 7 آبان 1394
2440000 ریال 2196000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1394
2020000 ریال 1818000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1394
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1394
720000 ریال 648000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - مرداد 1397
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - خرداد 1394
600000 ریال 540000 ریال
محمدرضا مظفر، علی شیروانی (مترجم)، محسن غرویان (مترجم) محمدرضا مظفر
ناشر: دارالفکر - 6 بهمن 1399
550000 ریال 495000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - مرداد 1397
450000 ریال 405000 ریال
محسن اسماعیلی، سعید مولوی محسن اسماعیلی
ناشر: دانشگاه شهرکرد - آبان 1395
145000 ریال 130500 ریال
ناشر: دانشگاه قم - شهریور 1396
150000 ریال 135000 ریال
سیدمحمدباقر صدر سیدمحمدباقر صدر
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - تیر 1396
850000 ریال 765000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,055 مورد