بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
عبدالهادی مسعودی عبدالهادی مسعودی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 فروردین 1401
1030000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
محمد کاویانی، علی احمد پناهی محمد کاویانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 6 اردیبهشت 1401
1150000 ریال 1092500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 بهمن 1401
1170000 ریال
هادی حجت هادی حجت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 18 اردیبهشت 1400
850000 ریال 765000 ریال
مجید معارف، سعید شفیعی مجید معارف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1400
700000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 مرداد 1396
500000 ریال 450000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: دانشکده علوم حدیث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1 دی 1400
800000 ریال 720000 ریال
علیرضا حیدری نسب علیرضا حیدری نسب
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 بهمن 1390
125000 ریال 112500 ریال
ناشر: دلیل ما - 29 مرداد 1396
60000 ریال 54000 ریال
سیدمهدی لطفی سیدمهدی لطفی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 5 اردیبهشت 1394
270000 ریال 243000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: کویر - 20 فروردین 1400
2100000 ریال
کاظم مدیرشانه چی کاظم مدیرشانه چی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 شهریور 1393
260000 ریال
عبدالهادی مسعودی عبدالهادی مسعودی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه قرآن و حدیث - 15 آذر 1399
360000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 9 مرداد 1396
1000000 ریال
محمدکاظم رحمان ستایش محمدکاظم رحمان ستایش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 3,711 مورد