بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: امید انقلاب - 7 بهمن 1399
390000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
امیر دیوانی، محمد سعیدی مهر، رضا بابایی (ویراستار) امیر دیوانی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 28 مهر 1400
300000 ریال
محسن جوادی، علیرضا امینی، رضا بابایی (ویراستار) محسن جوادی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 24 مهر 1398
300000 ریال 200000 ریال
ناشر: مبتکران، پیشروان - 10 مهر 1386
26000 ریال
ناشر: آوای دانش گستر - 14 آبان 1387
30000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 24 مهر 1386
50000 ریال
معصومه حسنی، فریبا سوری، هدا نظری معصومه حسنی
ناشر: مزینانی - 1389
110000 ریال
حسین احمدی، یوسف سلطانی، اسماعیل کریم زاده، محمد احمدی (محقق)، حسین نوروزی (محقق)، حسن اکبری (محقق)، حمیدرضا پهلوانی (محقق)، مجید منتظمی (محقق)، فریده شفیعی (محقق) حسین احمدی
ناشر: تزکیه - 27 فروردین 1390
50000 ریال
ناشر: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن - اسفند 1394
33000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مهر 1391
530000 ریال
آنه ماری شیمل، شهرام تقی زاده انصاری (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: المعی - 11 مرداد 1390
400000 ریال
حسن یوسفیان حسن یوسفیان
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 15 مهر 1399
350000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 6 اردیبهشت 1388
68000 ریال
ناشر: دفترنشرمعارف - 31 فروردین 1394
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,269 مورد