ترتیب بر اساس:
امیر دیوانی، محمد سعیدی مهر، رضا بابایی (ویراستار) امیر دیوانی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 28 مهر 1400
300000 ریال 255000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 13 آبان 1401
550000 ریال 467500 ریال
محسن جوادی، علیرضا امینی، رضا بابایی (ویراستار) محسن جوادی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 19 شهریور 1400
300000 ریال 255000 ریال
ناشر: مبتکران، پیشروان - 10 مهر 1386
26000 ریال 22100 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 24 مهر 1386
50000 ریال 42500 ریال
ناشر: آوای دانش گستر - 14 آبان 1387
30000 ریال 25500 ریال
معصومه حسنی، فریبا سوری، هدا نظری معصومه حسنی
ناشر: مزینانی - 1389
110000 ریال 88000 ریال
ناشر: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن - اسفند 1394
33000 ریال 28050 ریال
حسین احمدی، یوسف سلطانی، اسماعیل کریم زاده، محمد احمدی (محقق)، حسین نوروزی (محقق)، حسن اکبری (محقق)، حمیدرضا پهلوانی (محقق)، مجید منتظمی (محقق)، فریده شفیعی (محقق) حسین احمدی
ناشر: تزکیه - 27 فروردین 1390
50000 ریال 40000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
350000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 3 شهریور 1400
390000 ریال
اکبر سلیمان نژاد اکبر سلیمان نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 آذر 1399
270000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مهر 1391
530000 ریال
آنه ماری شیمل، شهرام تقی زاده انصاری (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: المعی - 11 مرداد 1390
400000 ریال
سیدابوالقاسم نقیبی، مهدی زمانی (ویراستار) سیدابوالقاسم نقیبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آبان 1398
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,587 مورد