ترتیب بر اساس:
ناشر: مبتکران، پیشروان - 10 مهر 1386
26000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: آوای دانش گستر - 14 آبان 1387
30000 ریال
معصومه حسنی، فریبا سوری، هدا نظری معصومه حسنی
ناشر: مزینانی - 1389
110000 ریال
حسین احمدی، یوسف سلطانی، اسماعیل کریم زاده، محمد احمدی (محقق)، حسین نوروزی (محقق)، حسن اکبری (محقق)، حمیدرضا پهلوانی (محقق)، مجید منتظمی (محقق)، فریده شفیعی (محقق) حسین احمدی
ناشر: تزکیه - 27 فروردین 1390
50000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 3 دی 1401
600000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 23 مرداد 1401
550000 ریال
اکبر سلیمان نژاد اکبر سلیمان نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 آذر 1399
270000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مهر 1391
530000 ریال
آنه ماری شیمل، شهرام تقی زاده انصاری (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: المعی - 11 مرداد 1390
400000 ریال
سیدابوالقاسم نقیبی، مهدی زمانی (ویراستار) سیدابوالقاسم نقیبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آبان 1398
200000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 10 اسفند 1400
1300000 ریال
حسن یوسفیان حسن یوسفیان
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 15 مهر 1399
350000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 فروردین 1389
43000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 6 اردیبهشت 1388
68000 ریال
ناشر: دفترنشرمعارف - 31 فروردین 1394
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,587 مورد