بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 18 دی 1400
600000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: امیرکبیر - 19 آذر 1401
1200000 ریال
کارل یاسپرس، احمد سمیعی (مترجم) کارل یاسپرس
ناشر: خوارزمی - 12 آبان 1398
200000 ریال 120000 ریال
زهرا ارونی (گردآورنده)، مینا قدوسی (تصویرگر)، آیه حیدری (تصویرگر) زهرا ارونی (گردآورنده)
ناشر: سفیدسار - 16 خرداد 1390
40000 ریال 30000 ریال
ناشر: سفیدسار - 16 خرداد 1390
40000 ریال 30000 ریال
محمد بقایی محمد بقایی
ناشر: سوره مهر - 18 مهر 1389
90000 ریال
ناشر: قو - 2 شهریور 1399
480000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1398
410000 ریال
کریم فیضی (به اهتمام) کریم فیضی (به اهتمام)
ناشر: اطلاعات - بهمن 1395
200000 ریال
یحیی بن حبش سهروردی یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 بهمن 1398
620000 ریال
ماجد فخری، نصرالله پورجوادی (مترجم) ماجد فخری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1397
260000 ریال
سیدیدالله یزدان پناه، مهدی علی پور(محقق) سیدیدالله یزدان پناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 دی 1398
550000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 5 مهر 1390
230000 ریال
بردتامس اسپالدینگ بردتامس اسپالدینگ
ناشر: فردوس - 16 شهریور 1399
2500000 ریال
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 9 مهر 1390
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 985 مورد