ترتیب بر اساس:
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
330000 ریال 140000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
جان ماکسول ایروین، محمود مقدسی (مترجم) جان ماکسول ایروین
ناشر: نشر گمان - 3 آبان 1399
980000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: آگه - 15 فروردین 1401
760000 ریال
جان استوارت میل جان استوارت میل
ناشر: نشر نی - 10 تیر 1399
1200000 ریال
ناشر: بهجت - 29 تیر 1398
1350000 ریال
ویلیام برکستون ایروین ویلیام برکستون ایروین
ناشر: ققنوس - 2 شهریور 1399
720000 ریال
جرج ادوارد مور، غلامحسین توکلی (مترجم) جرج ادوارد مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
360000 ریال
لئو بوسکالیا لئو بوسکالیا
ناشر: قطره - 19 اسفند 1398
720000 ریال
دیوید هیوم دیوید هیوم
ناشر: مینوی خرد - اسفند 1395
987000 ریال
مری وارنوک مری وارنوک
ناشر: ققنوس - 23 مهر 1398
120000 ریال
ناتانیل براندن، آین راند ناتانیل براندن
ناشر: تمدن علمی - اردیبهشت 1397
550000 ریال
تامس نیگل تامس نیگل
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1395
160000 ریال
مایکل ال پترسون، یداله رستمی (مترجم) مایکل ال پترسون
ناشر: نشر ریسمان - اردیبهشت 1395
140000 ریال
پیتر سینگر، محمدحسن امامی (مترجم) پیتر سینگر
ناشر: کوهسار - مرداد 1395
170000 ریال
مایکل ال. پترسون، حسن قنبری (مترجم) مایکل ال. پترسون
ناشر: کتاب طه - 6 شهریور 1398
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد