ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
340000 ریال
ناشر: رشد - 1396
400000 ریال
دیلن اونز، نورالدین رحمانیان (مترجم) دیلن اونز
ناشر: پردیس دانش - 25 بهمن، 1393
150000 ریال
محمدعلی احمدوند، نیره توکلی (ویراستار)، منوچهر وکیلیان (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) محمدعلی احمدوند
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آذر، 1390
130000 ریال
ناشر: مثلث - آبان، 1395
250000 ریال 225000 ریال
رابین ایان مک دونالد دانبار، لوئیز برت رابین ایان مک دونالد دانبار
ناشر: دانش پرور - شهریور، 1394
150000 ریال
دیوید شانن، هایده کروبی (مترجم) دیوید شانن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 20 مهر، 1389
80000 ریال 72000 ریال
رابرت کلارک گراهام، کورش زعیم (مترجم) رابرت کلارک گراهام
ناشر: ایران مهر - 23 اسفند، 1385
30000 ریال
گری فرد مارکوس گری فرد مارکوس
ناشر: ابن سینا - شهریور، 1394
70000 ریال
جان توبی، ولدا کاسمیدز جان توبی
ناشر: بینش نو - مرداد، 1395
250000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن، 1397
فاطمه ارواحی سلوط فاطمه ارواحی سلوط
ناشر: میثاق فرزانگان - تیر، 1396
80000 ریال
سلیم عجمی سلیم عجمی
ناشر: موجک - فروردین، 1396
150000 ریال
احمد پدرام، رقیه منصوری بنی (ویراستار) احمد پدرام
ناشر: کیاراد - 19 دی، 1389
35000 ریال
ابوالحسن حقانی، محمدجواد زارعان (زیرنظر) ابوالحسن حقانی
ناشر: مرکز آموزش و پژوهش امام خمینی - بهمن، 1396
340000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد