ترتیب بر اساس:
رضا داوری رضا داوری
ناشر: سخن - شهریور 1393
3500000 ریال 3150000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
سیدجواد میری سیدجواد میری
ناشر: جامعه شناسان - شهریور 1394
570000 ریال
محمد منصورنژاد محمد منصورنژاد
ناشر: جوان پویا - تیر 1393
40000 ریال
علی رنجبرکی(به اهتمام) علی رنجبرکی(به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - مهر 1399
150000 ریال
محمدجواد پیرمرادی محمدجواد پیرمرادی
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - اردیبهشت 1399
470000 ریال
علی خورسندی طاسکوه (به اهتمام) علی خورسندی طاسکوه (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - خرداد 1388
45000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد